Evenementen

Geplande aankomende evenementen:

  • 14 september tot en met 10 oktober 2020 zal er opnieuw een landelijk Low  Car Diet georganiseerd worden. Heb je hier vragen over of wil je jouw bedrijf aanmelden? Mail dan naar info@lowcardiet.nl.
  • 15 oktober zal er een Slotevent zijn waar de winnaars bekend gemaakt worden en er genetwerkt kan worden tussen deelnemende bedrijven.

 

Evenementen en onderzoek dat door de reisbeweging wordt gedaan:

College Tour

Ook weet De Reisbeweging prominenten aan zich te verbinden. Op het kick-off event op 14 mei 2018 kwam staatssecretaris Stientje van Veldhoven langs. Voordat zij het mobiliteitsfeest officieel van start liet gaan, door samen met NS-topman Roger van Boxtel het startlint door te knippen, liet zij zich een uur lang interviewen in de Reisbeweging College Tour. NRC-journalist Mark Duursma nam de rol van Twan Huys op zich en de zaal was niet gevuld met studenten, maar met voornamelijk jonge professionals uit de mobiliteitssector, zoals de achterban van Jonge Veranderaars, maar ook de tafelleden van het jongerencollectief Klimaat- en Energie Koepel.

 

Enquête

Bij onze eigen enquête onder de Low Car Diet-deelnemers gaf een ruime meerderheid aan positiever te staan tegenover elektrische auto’s, nadat ze die het tijdens Low Car Diet hadden uitgeprobeerd.

 

Netwerkdiner

In juni 2018 hebben wij voor het eerst een Netwerkdiner georganiseerd in samenwerking met Jan Terlouw. Hierbij waren ruim 30 leveranciers van duurzame mobiliteit aanwezig, waardoor er tussen hen kruisbestuivingen zijn ontstaan. Namens de groten steden waren er vier topambtenaren aanwezig en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk. Mobiliteitsaanbieders konden met hen in gesprek gaan tijdens het diner. Dit was de start van meer samenwerking tussen alle partijen. We willen een dergelijk diner vaker organiseren om nauwer samen te werken, om zo een meer geïntegreerd en groten aanbod in te kunnen zetten tijden onze campagnes.

 

Onderzoek

Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van onze campagnes. Zij tonen aan dat door het Low Car Diet structureel meer treinreizen worden gemaakt en vaker op de fiets wordt gestapt in werkgerelateerde mobiliteit. Een nameting in 2015, 3 maanden na de wedstrijd, heeft aangetoond dat werknemers nog altijd 30-40% andere (duurzame) mobiliteitskeuzes maken. Daarbij wordt er 20% minder CO2 uitgestoten.